Palvelut

Puunkaadot

- suorat kaadot

- puunpoistamiset latvasta käsin pätkittynä esim. nostokorin avulla

- tonttihakkuut ja tonttien raivaukset

- kaikenlaiset metsurityöt; moottori- ja raivaussahatyöt

Metsurityöt

- pihapuiden kaato ja ongelmapuiden poistot, tonttihakkuut
- metsänhoito- ja hakkuutyöt, puunkaato
- metsänistutus

- taimikonhoito- ja raivaustyöt

Koneurakointi

- puunajotyöt 
- talvisin myös lumenauraus, -kuormaus ja -ajotyöt Haapaveden ja Kärsämäen alueella.
- erilaiset traktorityöt, 
 puiden ja risujen ajo.

Kantojyrsintä

-Kantojen jyrsintää tehokkaalla Laski F 360- jyrsimellä


Kannon jyrsintä


Lisäksi mm. pensasaitojen leikkaaminen ja muut piha- ja puutarhatyöt

Risun ajo

Risunajo - Pohjolan metsuripalvelu


kartta